Ohita
Kustannustustuen jatkokauden haku alkaa – ravintola-alan hyvityksen palautusvelvollisuus poistuu pienyrityksiltä

Uutinen -

Kustannustustuen jatkokauden haku alkaa – ravintola-alan hyvityksen palautusvelvollisuus poistuu pienyrityksiltä

Yritysten määräaikaisen kustannustuen jatkohaku alkaa 21.12.2020

Lakimuutos (HE 205/2020) yritysten määräaikaisen kustannustuen jatkokaudeksi (ns. Kustannustuki II) on vahvistettu tänään 11.12.2020 tasavallan presidentin esittelyssä. Jatkohaku on tarkoitus avata 21.12.2020, ja hakuaika jatkuu helmikuun 2021 loppuun. Tukiviranomaisena toimii Valtiokonttori, joka tiedottaa tarkemmin aikatauluista. Valtiokonttori kertoo verkkosivuillaan, että haun avautumispäivä vahvistetaan 18.12.2020.

Jatkokaudellakin kustannustuen ehtona on se, että sekä toimialan että yrityksen liikevaihto on laskenut merkittävästi. Tukea voi saada, jos toimialan liikevaihto on vähintään 10 prosenttia vertailukauden liikevaihtoa pienempi ja yrityksen liikevaihto 30 prosenttia tukikauden keskimääräistä kuukausikohtaista liikevaihtoa alempi.

Valtioneuvosto nimeää asetuksellaan ne toimialat, jotka ovat oikeutettuja kustannustukeen.

Kustannustukea voidaan myöntää myös yritykselle, jonka toimialaa ei ole nimetty valtioneuvoston asetuksessa, jos yritys hakemuksessaan osoittaa, että sen liikevaihto on laskenut edellytetyllä tavalla ja liikevaihdon lasku johtuu erityisen painavista koronapandemiaan liittyvistä syistä.

Muutokset ravintola-alan koronatuen ns. totetumaperusteisen rajoituksen laskentaan hyväksyttäneen 14.12.2020

Eduskunta hyväksynee eduskunnan toisessa pääkäsittelyssä 14.12. lakiesityksen (HE 238/2020), jonka toteutuessa esityksessä tarkoitetun ravintola-alan pienyrityksen ei tarvitse laskea ns. toteutumaperusteista rajoitusta eikä palauttaa rajoituskaudelta 4.4.–31.5.2020 samaansa hyvitystä. Samalla poistuu vaatimus toteutumaperusteisen rajoituksen esittämisestä liitetietona samoin kuin rajoituksen toteutumisen tilintarkastaminen näiden pienyritysten osalta.

Kevennetty liitetietovaatimus. Lakiesityksessä tarkoitetun ravintola-alan pienyrityksen on kuitenkin kerrottava 31.5.2020 tai sen jälkeen ensimmäisenä päättyvästä tilikaudesta laadittavan tilinpäätöksen liitetietona, että:

  • yritys on laissa tarkoitettu pienyritys (liikevaihto tai taseen loppusumma enintään 10 milj. euroa ja palveluksessa enintään 49 työntekijää viimeisimmällä ennen 4.4.2020 päättyneellä tilikaudella) ja, että
  • yrityksen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten saamat valtiontuet yhteenlaskettuina eivät ylitä 800 000 euron kumulatiivista enimmäismäärää päättyneellä ja sitä edeltäneellä tilikaudella. Ravintola-alan hyvitys rajoitusvelvoitteen ajalta lasketaan näihin valtiotukien yhteismäärään.

Tilintarkastuskertomuksessa on annettava tieto näiden edellä mainittujen edellytysten toteutumisesta. Tilitarkastuskertomuksessa siis todetaan, että kyse on pienyrityksestä, johon helpotusta sovelletaan.

Lakiin 403/2020 sisältyvä voitonjakorajoitus saadun hyvityksen osalta säilyy lakimuutoksen toteutumisen jälkeenkin (kts. lain 14 §).

Lakimuutoksia on tarkoitus soveltaa ennen lain voimaantuloa myönnettyyn ja haettuun hyvitykseen. Jos lakiesityksessä tarkoitettu pienyritys on ennen lain voimaantuloa laaditun tilinpäätöksen perusteella maksanut hyvitystä takaisin, se voi hakea palautusta KEHA-keskukselta, joka on ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto.

Lue lisää Tilisanomien verkkosivuilla julkaistusta artikkelista "Koronaan liittyvät julkiset avustukset ja niiden käsittely kirjanpidossa", joka ilmestyy Tilisanomien printtilehdessä tammikuun numerossa 1/2021.

Linkit

Aiheet

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Markku Ojala

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Liittyvä sisältö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki