Ohita
Kuitti kaikille vai sitä pyytävälle - KHO:lta ratkaisu

Uutinen -

Kuitti kaikille vai sitä pyytävälle - KHO:lta ratkaisu

Korkeimman hallinto-oikeuden tuoreen ratkaisun (KHO:2017:37) mukaan yritykselle ei voitu määrätä laiminlyöntimaksua, kun se ei ollut tulostanut kaikkia asiakkaita varten kuittia vaan ainoastaan niille, jotka halusivat ottaa sen vastaan. Aluehallintoviraston mukaan kuitti olisi pitänyt tulostaa kaikissa tilanteissa ja tiedustella vasta sen jälkeen, ottaako asiakas sen vastaan vai ei.

KHO pysytti hallinto-oikeuden tekemän päätöksen ja sen perustelut. Hallinto-oikeuden mukaan kuittilain 4 §:stä ei selvästi ilmene, että kuitti olisi tulostettava ennen kuin sitä tarjotaan asiakkaalle. Hallinto-oikeuden mukaan aluehallintovirasto ei ole voinut määrätä A Oy:lle laiminlyöntimaksua sillä perusteella, ettei kuittia ollut tulostettu. Oikeuden mukaan sekä elinkeinonharjoittajalle asetettava velvollisuus että hallinnollisen seuraamuksen määrääminen edellyttää täsmällistä ja tarkkarajaista säännöstä.

Laki kuitintarjomisvelvollisuudesta (kuittilaki) tuli voimaan vuoden 2014 alussa. Lakia sovelletaan elinkeinoverolaissa tarkoitettuun liike- ja ammattitoimintaan, jos toiminnan tilikauden liikevaihto on enemmän kuin 10 000 euroa. Tilisanomat-lehden vuoden 2013 lopulla julkaistussa artikkelissa kerrotaan tarkemmin lain sisällöstä ja soveltamisalasta.

Verohallinto ja poliisi valvovat lain noudattamista. Alkoholijuomien anniskeluluvan haltijan anniskelupaikassa lain noudattamista valvoo lisäksi aluehallintovirasto. Valvontaviranomaiset voivat tehdä ns. koeoston valvontakeinona.

Verohallinto on julkaissut laajan ohjeen kuitinantovelvollisuudesta. Siinä todetaan, että kuittia on tarjottava asiakkaalle automaattisesti. KHO:n tuore ratkaisu edellyttää nyt ohjeen päivittämistä.

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Markku Ojala

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö.

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta. Jäsenyritykset hoitavat 140 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki