Ohita
Kotitalousvähennyksestä päätettäneen huhtikuussa vuoden 2022 budjettivalmistelun yhteydessä

Uutinen -

Kotitalousvähennyksestä päätettäneen huhtikuussa vuoden 2022 budjettivalmistelun yhteydessä

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) ja Palkansaajien tutkimuskeskuksen (PT)  25.1.2021 julkaisema tutkimus verotuksessa myönnettävästä kotitalousvähennyksestä on herättänyt vilkasta keskustelua. Tutkimuksen mukaan vähennys ei olisi juurikaan vaikuttanut kulutustottumuksiin.

Keskustelua käydään, ja kevään aikana pitäisi olla tiedossa myös linjauksia kotitalousvähennyksen osalta.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen on kansanedustajan kirjalliseen kysymykseen antamassaan vastauksessa todennut, että hallitus päättää kevään 2021 kehysriihen yhteydessä kotitalousvähennyksen mahdollisesta laajentamisesta ottaen huomioon suhdannetilanteen ja vuoden 2020 lopussa valmistuvan tutkimushankkeen kotitalousvähennyksen työllisyysvaikutuksista.

Valtiovarainministeriön julkaiseman aikataulun mukaan hallitus neuvottelee 21.-22.4.2021 julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022-2025 ja tekee siitä päätöksen 30.4.2021.

Kevään aikana hallitus siis linjannee, minkälaisena kotitalousvähennys on tarkoitus säätää vuoden 2022 ja tulevien vuosien verotusta varten. Kotitalouksien teettämistä kunnossapito- ja perusparannustöistä myönnettävää vähennystähän heikennettiin vuoden 2020 verotuksesta lähtien. Vähennyksen enimmäismäärä alennettiin 2 400 eurosta 2 250 euroon, yrityksille maksetuista työkorvauksista vähennettävä osuus kavennettiin 50 prosentista 40 prosenttiin ja vähennettävä osuus palkkakustannusten osalta 20 prosentista 15 prosenttiin.

SAK:n ja EK:n pääekonomistit ennättivät syksyllä 2020 yhdessä toteamaan, että kotitalousvähennyksen kasvattaminen olisi tässä taloustilanteessa erinomainen elvytyskeino, ja että tehdyt kiristykset pitäisi perua ja vielä kasvattaakin vähennystä aiemmasta.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että kuluvan kauden aikana hallitus selvityttäisi edellytykset ottaa kotitalousvähennyksen rinnalle käyttöön tukijärjestelmä, jossa kotitalousvähennyksen kaltaisesta edusta voisivat hyötyä myös pienituloisimmat. Tämäkin on siis asia, joka tullee vielä hallituksen työpöydälle.

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Markku Ojala

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö.

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta. Jäsenyritykset hoitavat 140 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki