Ohita
Koronavirus – palveluntuotanto ja palkanmaksu

Uutinen -

Koronavirus – palveluntuotanto ja palkanmaksu

Palkanmaksu karanteenin sattuessa – tartuntatautipäiväraha

Työnantajalla ei ole lain mukaan velvollisuutta maksaa työntekijälle palkkaa poissaoloajalta, jos poissaolo johtuu viranomaisen määräämästä karanteenista tai eristyksestä, ellei työntekijä itse ole sairaana. Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään  tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä. 

KELAn sivuilta löydät selkeän tiedotteen asiasta: https://www.kela.fi/tartuntatauti

Hyvän yleisesityksen koronavirukseen varautumisesta työoikeuden näkökulmasta löydät asianajotoimisto Castrén & Snellmanin blogista: https://www.castren.fi/fi/blogijauutiset/uutiset-2020/koronavirusepidemia-vastauksia-tyonantajien-kysymyksiin/

Karanteenioloissakin etätyön tekeminen voi olla hyvä vaihtoehto.

Toimeksiantosopimuksen mukainen palvelutuotanto

Viranomaisen määräämä koronaviruksen aiheuttama karanteeni saattaa täyttää TAL 2018 -sopimuksen yleisten sopimusehtojen kohdan 30 mukaisen ylivoimaisen esteen kriteeristön, vaikka karanteenia ei nimenomaisena perusteena olekaan suoraan mainittu ehdoissa. Käytännössä ylivoimaisen esteen soveltaminen edellyttäisi laajempaa karanteenia kuin yksittäiseen henkilöön kohdistuva, esimerkiksi kokonaisen toimipisteen sulkemista tai vastaavaa laajamittaista haittaa. Karanteenin katsominen ylivoimaiseksi esteeksi edellyttää, että karanteenin vaikutuksia palveluntuotantoon ei voida kiertää esimerkiksi etätyöjärjestelyin. Ylivoimaisesta esteestä ja sen päättymisestä on viipymät­tä ilmoitettava asiakkaalle.

Yhteyshenkilöt

Janne Fredman

Janne Fredman

Taloushallinnon johtava asiantuntija Tilisanomat-lehden päätoimittaja 050 597 0223

Liittyvä sisältö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö.

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta. Jäsenyritykset hoitavat 140 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki