Ohita
Koronan vaikutukset tänä keväänä laadittaviin tilinpäätöksiin

Uutinen -

Koronan vaikutukset tänä keväänä laadittaviin tilinpäätöksiin

Käsissämme on tilinpäätöksiä tilikausilta, jotka ovat päättyneet joko vuoden 2019 puolella tai vuoden 2020 alussa. Nykytilanne on vaikuttanut voimakkaasti siihen, että yritysten taloudellinen tila on jo heikentynyt tai saattaa lähikuukausina heikentyä kohtalokkaasti. 

Tilinpäätösten laatimiseen liittyy erityisiä kirjanpitolainsäädännön asettamia velvoitteita, jos yritys toteaa, että se ei voi jatkaa toimintaansa nykyisen kaltaisessa tilanteessa eikä sen päättymisen jälkeen. Huomattavaa on, että yritys/kirjanpitovelvollinen tekee itse ratkaisun tilinpäätöksen laatimisperiaatteista.

Käsillä voi olla tilinpäätöksiä, jotka joko ovat tai eivät ole laadittavissa jatkuvuuden periaatteella. Lisäksi voi olla murrettuja tilikausia, jotka päättyvät pandemian aikana joko nyt tai myöhemmin, ja joiden aikana pandemian vaikutukset ovat jo realisoituneet.

Vaikka jatkuvuusperiaate soveltuu laatimisperiaatteeksi, voi tilinpäätökseen siitä huolimatta liittyä velvoite ilmoittaa liitetiedoissa esimerkiksi tapahtumista tilikauden aikana tai sen päättymisen jälkeen. Mikäli liitetietoja tehdään erilaisten esimerkkien avulla, tulee kuitenkin aina tilannekohtaisesti harkita annattavan informaation sisältö – erityisesti sen yksityiskohtaisuus ja ajallinen ulottuvuus

On myös mahdollista, että yritys ei pysty jatkamaan toimintaansa. Tällöin tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa joudutaan poikkeamaan jatkuvuus/going concern -periaatteesta, ja laatiminen tapahtuu realisointiperiaatteella.

Tilitoimistoissa on syytä varmistua siitä, että kirjanpitovelvollinen asiakas ymmärtää vastuunsa tilinpäätösratkaisuista päättävänä tahona olevan jakamaton. Tilitoimiston tehtävänä on neuvoa ja opastaa noudattamaan lainsäädännön vaatimuksia. Tämä roolin todisteeksi on syytä dokumentoida asiakkaalle annetut ohjeet esim. sähköpostiviesteinä tai muina muistioina.

Taloushallintoliiton kirjanpidon ja verotuksen asiantuntijaryhmä on laatinut kevään tilinpäätöksiä ajatellen kaksi apuvälinettä, joista toisessa tarkastellaan jatkuvuuden periaatetta, ja toisessa annetaan muistilista taseen ja tuloslaskelman erien läpikäyntiin, jos jatkuvuus ei toteudu. Niihin voi tutustua alla olevista linkeistä.

Myös Suomen Tilintarkastajat on laatinut suosituksen, jossa tarkastellaan pandemian vaikutuksia päättyneiden tilikausien tilinpäätöksiin. Suositus on luettavissa heidän verkkosivuiltaan.

Linkit

Yhteyshenkilöt

Markku Ojala

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki