Seuraa Taloushallintoliitto

Koronatilanne – konkurssiin hakemista rajoitetaan ja yhtiökokousten pitämiseen lisäaikaa

Uutinen   •   Huhti 17, 2020 07:00 EEST

Hallitus antoi eilen 16.4.2020 eduskunnalle kaksi uutta lakiesitystä koronaepidemian aiheuttamien ongelmien lieventämiseksi.

Lakimuutoksella rajoitetaan velkojien oikeutta hakea yritys konkurssiin

Konkurssin edellytyksenä on maksukyvyttömyys. Konkurssilaissa yritys oletetaan maksukyvyttömäksi, jos se ei ole maksanut velkaansa viikon päästä siitä, kun se on saanut maksukehotuksen. Väliaikaisella lakimuutoksella tätä sääntöä on tarkoitus muutta ja edellyttää pidempikestoista maksukyvyttömyyttä, jotta velkoja voi tehdä konkurssihakemuksen.

Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian ja olla voimassa 31.10.2020 saakka.

Lakimuutokset mm. yhtiökokousten järjestämisestä sekä tilinpäätöksen laatimisesta

Ehdotuksen mukaan yhtiökokous, osuuskunnan kokous, yhdistyksen kokous ja muut laissa tarkoitetut vastaavat kokoukset voidaan myöhentää niin, että ne pidetään syyskuun loppuun mennessä. Yhteisön hallituksen tulisi kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.

Ehdotuksen mukaan pörssiyhtiön yhtiökokous voidaan järjestää yhtiön hallituksen päätöksellä pelkästään etäkokouksena. Osuuskunnan ja rekisteröidyn yhdistyksen kokoukseen taas voi ehdotuksen mukaan osallistua tietyin rajauksin myös asiamiehen välityksellä. Ehdotuksen mukaan osuuskunnan tai yhdistyksen hallitus voi myös sallia jäsenille etäosallistumisen, vaikka niiden säännöissä etäosallistuminen olisi erikseen kielletty tai sitä ei olisi sallittu.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Väliaikaisen sääntelyn on tarkoitus olla voimassa syyskuun loppuun asti.