Ohita
Konkurssisuma tulossa – varo takaisinsaantitilanteita

Uutinen -

Konkurssisuma tulossa – varo takaisinsaantitilanteita

Konkurssien määrä tulee todennäköisesti ryöpsähtämään kevättalvella 2021. Konkurssilakiin tehtiin keväällä 2020 määräaikainen muutos, joka vaikeuttaa velkojien mahdollisuutta hakea yhtiötä konkurssiin. Tätä muutosta aiotaan nyt jatkaa tammikuun loppuun saakka, mutta ei enää eduskunnan kannan mukaan sen jälkeen. Lue lisää Ylen uutisesta.

Monet tilitoimistot ovat törmänneet konkurssiasiakkaidensa kohdalla takaisinsaantiin. Siitä säädetään laissa takaisinsaannista konkurssipesään 758/1991. Takaisinsaannissa pesänhoitaja hakee esimerkiksi konkurssivelallisen suorittamien maksujen peräyttämistä takaisin konkurssipesälle. Takaisinsaanti voi siten koskea myös tilitoimistojen palveluveloituksia ja niistä syntyneitä velkoja.

Takaisinsaanti tähtää siihen, että velkojia kohdeltaisiin yhdenvertaisesti ja kaikille velkojille tulisi konkurssivarallisuudesta suoritus siten, kuin velkojien maksunsaantijärjestystä koskevassa laissa säädetään. Voit lukea hyvän tiivistelmän takaisinsaannista Visma Legalin blogista.

Velan maksun kohdalla maksu voidaan peräyttää, jos maksu on tehty myöhemmin kuin kolme kuukautta ennen määräpäivää eli käytännössä yleensä myöhemmin kuin kolme kuukautta ennen konkurssihakemusta. Velan maksujen osalta laissa on säädetty, että maksu ei peräydy, jos maksu on olosuhteet huomioon ottaen tavanomainen, vaikka maksu olisikin suoritettu kolme kuukautta ennen konkurssihakemusta.

Laki takaisinsaannista konkurssipesään 2:10 §:

Velan maksu myöhemmin kuin kolme kuukautta ennen määräpäivää peräytyy, jos velka on maksettu epätavallisin maksuvälinein tai ennenaikaisesti taikka määrällä, jota pesän varoihin nähden on pidettävä huomattavana. Maksu ei kuitenkaan peräydy, jos sitä voidaan pitää olosuhteet huomioon ottaen tavanomaisena.

Tilitoimistojen osalta suurin riski piilee yleensä tilanteessa, jossa asiakkaan saatavia on kertynyt pitkältä ajalta ja asiakas maksaa ne kokonaan tai osin kolmen kuukauden sisällä ennen konkurssia. Tämä tilanne voi aiheutua esimerkiksi silloin kun tilitoimisto on ollut pitkämielinen saatavien seurannassa, mutta uhkaa lopuksi palvelujen keskeyttämisellä. Näissä tilanteessa monet tilitoimistot ovat joutuneet palauttamaan saatuja maksuja konkurssipesälle.

Tilitoimiston kannalta keskeinen keino välttää tätä(kin) riskiä on tarkka saatavien seuranta ja palvelujen keskeyttäminen tarvittaessa. Jos saamisia ei ole kertynyt pitkältä ajalta, vaan asiakas maksaa juoksevia veloituksia ajallaan, ei riskiä takaisinsaannista yleensä ole.

Jos saatavia on kertynyt, mutta asiakkaalla on kuitenkin kykyä maksaa palvelun juoksevat veloitukset, ovat seuraavat vaihtoehdot suositeltavia:

  • Töiden laskutus ennakkomaksulla
  • Ohjeistetaan asiakasta maksamaan tuoreimmat juoksevat palveluveloitukset niiden erääntyessä

Yhteyshenkilöt

Janne Fredman

Janne Fredman

Taloushallinnon johtava asiantuntija Tilisanomat-lehden päätoimittaja 050 597 0223

Liittyvä sisältö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö.

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta. Jäsenyritykset hoitavat 140 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki