Ohita
Konkurssiasiamiehen kannanotto konkurssipesän vastuulle kuuluvista kirjanpitoveloituksista kahden kuukauden ajalta ennen konkurssia

Uutinen -

Konkurssiasiamiehen kannanotto konkurssipesän vastuulle kuuluvista kirjanpitoveloituksista kahden kuukauden ajalta ennen konkurssia

Konkurssiasiamies antoi 17.6.2020 kannanoton konkurssilain 16:2,2 §:n soveltamisesta eli konkurssipesän vastuulle kuuluvista velallisen kirjanpidon laatimisesta aiheutuneista, konkurssin alkamista edeltäneiden viimeisten kahden kuukauden aikaan kohdistuvasta kohtuullisesta saatavasta.

Pesänhoitajat ovat usein tulkinneet ”kirjanpidon laatimisen” hyvin suppeasti esimerkiksi pelkästään pääkirjanpidon laatimisesta aiheutuneisiin työveloituksiin. Korvaamatta ovat jääneet esimerkiksi osakirjanpitojen (palkanlaskenta, reskontrat jne) laatimisesta aiheutuneet kustannukset sekä suoraan asiakkaalle kohdistettavissa olevat ohjelmistokustannukset.

Konkurssiasiamiehen kannanotto toivottavasti ohjaa pesänhoitajien toimintaa oikeaan suuntaan. Kannanoton keskeinen sisältö on tiivistetysti alla:

  • ”Massavelaksi voidaan lukea varsinaisen pääkirjanpidon lisäksi myös pääkirjanpidon laatimisen kannalta tarvittaviin osakirjanpitoihin kohdistuvat kirjanpitokustannukset.”
  • ”Kirjanpidon laatimisesta aiheutuviin kustannuksiin voidaan lukea myös korvattavaksi tulevalle ajalle kohdistuvaan kirjanpidon laatimiseen ja tämän kannalta tarvittaviin osakirjanpitoihin kohdistuvat kohtuullisena pidettävät ohjelmisto- ja järjestelmäkustannukset.”

Koko kannanotto on julkaistu Taloushallintoliiton  sivuilla.

Vain aika näyttää, miten konkurssiasiamiehen näkemys jalkautuu pesänhoitajien käytäntöihin. Kehotan siis edelleen tarkkaan saatavien seurantaan sekä tarvittaessa ennakkolaskutuksen soveltamista.

Muistutan myös, että konkurssilaki suojaa vain kahden kuukauden ajalla ennen konkurssia tehdyn tilitoimiston työn. Pesänhoitajilta ja konkurssiasiamieheltä saadun tiedon mukaan tilitoimistojen työtä on usein laskuttamatta hyvinkin pitkältä ajalta ennen konkurssia.

Pyydän teitä olemaan yhteydessä minuun sähköpostitse tai puhelimitse, kun huomaatte raportoitavaa pesänhoitajien toiminnassa tämän asian suhteen, oli se sitten positiivista tai negatiivista. Tämä auttaa muodostamaan kokonaiskuvan tilanteesta ja sen kehityksestä.

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Janne Fredman

Janne Fredman

Taloushallinnon johtava asiantuntija Tilisanomat-lehden päätoimittaja 050 597 0223

Liittyvä sisältö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki