Ohita
Konkurssi- ja perintälainsäädännön väliaikaiset huojennukset korona-aikana

Uutinen -

Konkurssi- ja perintälainsäädännön väliaikaiset huojennukset korona-aikana

Konkurssi- ja perintälainsäädäntöön sisältyy koronatilanteen vuoksi lievennyksiä, jotka jatkuvat kuluvankin vuoden aikana. Helmikuun alussa konkurssilakiin palaa maksukyvyttömyysolettama, jota velkoja ei ole voinut käyttää konkurssihakemuksensa perusteena. Sekin palaa lakiin lievennettynä tietyksi määräajaksi.

Yrittäjän maksukyvyttömyysolettaman lievennys 1.2.-30.9.2021

Konkurssilakiin palautuu helmikuun 2021 alussa maksukyvyttömyysolettama, joka on ollut määräjan pois velkojen käytettävistä konkurssiin hakemisen perusteena. Olettama ei kuitenkaan palaa heti aiemassa muodossaan ns. "yrittäjän kasipäiväisenä" vaan seuraavasti:

"velallinen, joka on tai on viimeisenä vuonna ennen konkurssihakemuksen tekemistä ollut liike- tai ammattitoiminnastaan kirjanpitovelvollinen, ei 30 päivän kuluessa velkojan maksukehotuksen saatuaan ole maksanut velkojan selvää ja erääntynyttä saatavaa."

Velkojien on ajalla 1.2 - 30.9.2021 noudatettava tätä konkurssilain 2 luvun 3 pykälän sisältämää lievennystä. Lokakuun 2021 alussa olettama palaa lakiin aiemmassa muodossaan eli velallinen oletetaan maksukyvyttömäksi, jos tämä ei viikon kuluessa ole maksanut selvää ja erääntynyttä saatavaa.

Perintäkuluilla enimmäismäärät ja tratan käyttö rajoitettua 1.1. - 30.6.2021

Aiemmin perintälakiin sisältyi yksityiskohtaista sääntelyä perintäkuluista vain kuluttajasaatavien osalta. Lakiin lisättiin määräajaksi säännökset muiden kuin kuluttajasaatavien osalta siitä, minkälaisista perintätoimista ja kuinka monesta perintätoimesta saa vaatia korvauksen ja mm. siitä, mikä on perintätoimista veloitettavien kulujen enimmäismäärä.

Kuluttajasaatavan perimiseksi ei saa käyttää trattaa. Lakiin lisättiin määräajaksi, että muun kuin kuluttajasaatavan perimiseksi ei saa käyttää trattaa, jos velallinen on yksityishenkilö, yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö. Kieltoa ei sovelleta vielä niihin trattoihin, jotka on lähetetty yrittäjälle tai yritykselle ennen 1.1.2021.

Ulosoton lievennykset 1.11.2020 - 30.4.2021

Ulosottolainsäädäntöä on muutettu väliaikaisesti siten, että koronasta aiheutuvat poikkeusolot sekä näistä aiheutuvat taloudelliset vaikeudet voidaan ottaa paremmin huomioon. Ulosottokaaren lievennykset vastaavat aiemman väliaikaisen lain 289/2020 sisältöä. Erityisesti vapaakuukausi- ja huojennushakemukset ovat kasvaneet muutoksesta annetun hallituksen esityksen mukaan verrattuna vuoteen 2019. Ulosottokaaren  määräaikaisiin livennyksiin sisältyy mm. mahdollisuus siihen, että yksityishenkilön elinkeinotulosta voidaan jättää ulosmittaamatta tavallista suurempi määrä.

Linkit

Aiheet

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Markku Ojala

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Liittyvä sisältö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki