Ohita
Konkurssi ja fuusio Suomi.fi-valtuuksissa

Uutinen -

Konkurssi ja fuusio Suomi.fi-valtuuksissa

Taloushallintoliiton jäsenneuvontaan on tullut kysymyksiä, mitä tapahtuu tilitoimiston asiakasyrityksen tilitoimistolle myöntämille Suomi.fi-valtuuksille, kun yritys on asetettu konkurssiin tai se on fuusioitu toiseen yhtiöön. Käytännössä näissä tilanteissa on usein tarve tehdä viranomaisilmoituksia konkurssia tai fuusiota edeltäneeltä ajalta vielä konkurssiin asettamisen tai fuusion rekisteröinnin jälkeenkin.

Kukin viranomainen määrittää itse, miten yhtiön tilan muutos vaikuttaa annettujen valtuuksien perusteella tapahtuvaan asiointiin. Asiaa ei siis päätetä keskitetysti Suomi.fi-valtuuspalvelua pyörittävässä Digi- ja väestötietovirasto DVV:ssä. Verohallinto, tulorekisteri ja KELA ovat linjanneet, että konkurssiin asettaminen tai fuusio ei estä asiointia annettujen valtuuksien nojalla. Näin ollen tilitoimisto voi tehdä sujuvasti ilmoitukset myös fuusion ja konkurssin jälkeenkin.

Tilitoimiston on kuitenkin perusteltua varmistaa sopimusoikeudelliset kysymykset sekä konkurssipesän kyky suoriutua palveluveloituksista. Eli onhan fuusioituneen yhtiön toimeksiantosopimus voimassa vielä ilmoitusten tekohetkellä? Ja haluaako konkurssipesä tilitoimiston hoitavan ilmoitukset ja onko pesässä varoja maksaa palvelusta?

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Janne Fredman

Janne Fredman

Taloushallinnon johtava asiantuntija Tilisanomat-lehden päätoimittaja 050 597 0223

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki