Seuraa Taloushallintoliitto

Kirjanpitolautakunnan yleisohje arvonlisäveron kirjaamisesta

Uutinen   •   Marras 24, 2017 16:57 EET

Kirjanpitolautakunta on antanut yleisohjeen arvonlisäveron kirjaamisesta.

Yleisohjeen tarkoituksena on yhtenäistää tilinpäätösinformaatiota arvonlisäverosta sekä tilikauden aikaisia arvonlisäverojen kirjauskäytäntöjä. Tavoitteena on myös varmentaa, että kirjanpidosta saadaan veron määräämistä varten tarpeelliset tiedot.

Vuoden 2017 alussa on tullut voimaan laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä, joka sisältää muun muassa yleiset säännökset arvonlisäveron ja muiden oma-aloitteisten verojen kuten arvonlisäveron ilmoittamisesta Verohallinnolle. Tämän lisäksi yleisohjeessa on otettu huomioon arvonlisäverolakiin (1501/1993, AVL), kirjanpitolakiin (1336/1997, KPL) ja kirjanpitoasetukseen (1339/1997, KPA) tehdyt muutokset samoin kuin pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksestä annettu asetus (1753/2015, PMA). Niin ikään vuoden 1994 arvonlisäveroasetus on kumottu ja sen tilalle on säädetty uusi asetus arvonlisäverosta (1356/2016, AVA).