Ohita
Kirjanpitolautakunnan yleisohje arvonlisäveron kirjaamisesta

Uutinen -

Kirjanpitolautakunnan yleisohje arvonlisäveron kirjaamisesta

Kirjanpitolautakunta on antanut yleisohjeen arvonlisäveron kirjaamisesta.

Yleisohjeen tarkoituksena on yhtenäistää tilinpäätösinformaatiota arvonlisäverosta sekä tilikauden aikaisia arvonlisäverojen kirjauskäytäntöjä. Tavoitteena on myös varmentaa, että kirjanpidosta saadaan veron määräämistä varten tarpeelliset tiedot.

Vuoden 2017 alussa on tullut voimaan laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä, joka sisältää muun muassa yleiset säännökset arvonlisäveron ja muiden oma-aloitteisten verojen kuten arvonlisäveron ilmoittamisesta Verohallinnolle. Tämän lisäksi yleisohjeessa on otettu huomioon arvonlisäverolakiin (1501/1993, AVL), kirjanpitolakiin (1336/1997, KPL) ja kirjanpitoasetukseen (1339/1997, KPA) tehdyt muutokset samoin kuin pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksestä annettu asetus (1753/2015, PMA). Niin ikään vuoden 1994 arvonlisäveroasetus on kumottu ja sen tilalle on säädetty uusi asetus arvonlisäverosta (1356/2016, AVA).

Linkit

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Markku Ojala

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki