Seuraa Taloushallintoliitto

Kirjanpitäjän oikeudet on turvattava – rikosoikeudellinen vastuu on ankara

Uutinen   •   Helmi 12, 2021 10:09 EET

Taloushallintoliittoon tulee aika ajoin tilitoimistojen työntekijöiltä viestejä, joissa kerrotaan tilitoimistojen johdon epäasianmukaisesta toiminnasta. Viesteissä kerrotaan tilitoimiston johdon tai esimiesten ohjaavan tai jopa painostavan työntekijöitä sellaisiin lainvastaisiin kirjauksiin, joilla voi olla olennaista merkitystä tilinpäätösinformaation tai verotuksen oikeellisuuden tai velkojien aseman kannalta. Yleensä tämä on tapahtunut tilitoimiston asiakkaan vaatimuksesta tai eduksi. Usein tämä ohjaus tai painostus kohdistuu työuran alkuvaiheessa oleviin nuoriin, joilla ei ole ymmärrystä rikosvastuun riskeistä tai rohkeutta olla noudattamatta lainvastaiseen toimintaan kehoittavaa työnjohdon ohjeistusta.

Muistutamme, että asiakkaan antama ohjeistus ei rikosvastuun näkökulmasta oikeuta tilitoimistoa tai kirjanpitäjää tekemään lainvastaiseksi tietämäänsä kirjausta. Työnjohdon antama ohjeistus ei puolestaan vapauta työntekijää rikosvastuusta, jos voidaan näyttää, että hän tiesi tai hänen on tilannetta objektiivisesti tarkastellen täytynyt tietää kirjausten olleen lainvastaisia. Usein jo epäillyksi tai syytetyksi joutuminen on tavalliselle ihmiselle inhimillinen katastrofi, vaikka tuomioistuin lopulta katsoisi työntekijän syyttömäksi. Kirjanpitäjän rikosvastuusta voit lukea laajemmin Tilisanomista.

Jos esimies edellyttää työntekijältä toimintaa, jota työntekijä epäilee lainvastaiseksi, suosittelemme työtehtävästä kieltäytymistä. Jos työntekijä ei esimerkiksi työsuhteen menettämisen pelosta uskalla olla noudattamatta annettua ohjetta, tulee ohje pyytää kirjallisena oman oikeusturvan kannalta. Pyyntö kannattaa uusia tarvittaessa. Ohjeiden pyytäminen kirjallisena ei vapauta työntekijää vastuusta, mutta pakottaa esimiehen miettimään toimintansa eettistä pohjaa tai ainakin toimintansa riskejä. 

Tämä ohjeistus ei ole suunnattu tilitoimistojen valtaenemmistölle, joka toimii vaikeassa ympäristössä laadukkaasti, rehellisesti ja eettisesti. Mikään toimiala ei kuitenkaan ole kokonaan synnistä vapaa. Muistutamme myös, että tänä vuonna voimaan tuleva Whistleblower-lainsäädäntö luo työntekijöille uusia keinoja tuoda esiin havaitsemiaan väärinkäytöksiä.