Ohita
KILA päivitti omaehtoista lausuntoa ravintola-alan koronahyvityksen kirjanpitokäsittelystä

Uutinen -

KILA päivitti omaehtoista lausuntoa ravintola-alan koronahyvityksen kirjanpitokäsittelystä

Kirjanpitolautakunta on päivittänyt ravintola-alan koronahyvityksen (toiminnan rajoituksen hyvittäminen) kirjanpitokäsittelystä antamaansa omaehtoista lausuntoa. Sitä on muutettu vastaamaan paremmin hyvityksestä säädettyyn lakimuutokseen (L 1200/2020). Päivitetyn lausunnon numero on KILA 2010/2021.

Aiempaan lasuntoon (KILA 2005/2020) verrattuna päivitettyyn lausuntoon on lisätty kokonaan uusina asioina seuraavat kohdat:

  • 1.2. Pienyrityspoikkeus – ei toteumaperusteista rajoitusta
  • 1.3. Varojenjakorajoitus
  • 2.2. Pienkokoisen ravitsemisyrityksen liitetiedot

LAKIMUUTOKSEN (1200/2020) SISÄLTÖ
Ravintola-alan pienyrityksen ei tarvitse laskea ns. toteutumaperusteista rajoitusta eikä palauttaa rajoituskaudelta 4.4.–31.5.2020 samaansa  hyvitystä. Samalla poistui vaatimus toteutumaperusteisen rajoituksen esittämisestä liitetietona samoin kuin rajoituksen toteutumisen tilintarkastaminen näiden pienyritysten osalta.

Kevennetty liitetietovaatimus. Lakiesityksessä tarkoitetun ravintola-alan pienyrityksen on kuitenkin kerrottava 31.5.2020 tai sen jälkeen ensimmäisenä päättyvästä tilikaudesta laadittavan tilinpäätöksen liitetietona, että:

  • yritys on laissa tarkoitettu pienyritys (liikevaihto tai taseen loppusumma enintään 10 milj. euroa ja palveluksessa enintään 49 työntekijää viimeisimmällä ennen 4.4.2020 päättyneellä tilikaudella) ja, että
  • yrityksen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten saamat valtiontuet yhteenlaskettuina eivät ylitä 800 000 euron kumulatiivista enimmäismäärää päättyneellä ja sitä edeltäneellä tilikaudella. Ravintola-alan hyvitys rajoitusvelvoitteen ajalta lasketaan näihin valtiotukien yhteismäärään.

Tilintarkastuskertomus. Tilintarkastuskertomuksessa on annettava tieto näiden edellä mainittujen edellytysten toteutumisesta. Tilitarkastuskertomuksessa siis todetaan, että kyse on pienyrityksestä, johon helpotusta sovelletaan.

Voitonjakorajoitus. Lakiin 403/2020 sisältyvä voitonjakorajoitus saadun hyvityksen osalta säilyy lakimuutoksen toteutumisen jälkeenkin (kts. lain 14 §).

Mainittuja lakimuutoksia sovelletaan ennen lain voimaantuloa myönnettyyn ja haettuun hyvitykseen. Jos laissa tarkoitettu pienyritys on ennen lain voimaantuloa laaditun tilinpäätöksen perusteella maksanut hyvitystä takaisin, se voi hakea palautusta KEHA-keskukselta, joka on ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto.

Lue lisää Tilisanomien verkkosivuilla julkaistusta artikkelista "Koronaan liittyvät julkiset avustukset ja niiden käsittely kirjanpidossa", joka ilmestyi Tilisanomien tammikuun numerossa 1/2021.

Aihe oli esillä myös TilisanomatLIVE-lähetyksessä 19.1.2021. Palvelun tilaajat pystyvät katsomaan esityksen myös tallenteena.

Linkit

Aiheet

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Markku Ojala

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Liittyvä sisältö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki