Ohita
KILA myönsi omaehtoisesti yrityksille pidennyksen tilinpäätösten laatimiseksi

Uutinen -

KILA myönsi omaehtoisesti yrityksille pidennyksen tilinpäätösten laatimiseksi

Kirjanpitolautakunta antoi keskiviikkona 25.3.2020 yrityksille omaehtoisen poikkeusluvan tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi.

Kirjanpitovelvollinen saa laatia tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa KPL 3:6 §:n säätämästä määräajasta (4 kk tilikauden päättymisestä) poiketen edellyttäen, että

  1. tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinti on mahdollista laissa asetetun määräajan puitteissa;
  2. kirjanpitovelvollisen hallitus tai sitä vastaava toimielin tekee asiasta päätöksen ennen KPL 3:6 §:n mukaisen määräajan päättymistä; ja
  3. kohdan 2 tarkoittamasta päätöksestä ilmoitetaan tilinpäätöksen liitetietona.

Tämän KILA:n myöntämän omaehtoisen ja yleisen poikkeusluvan vuoksi yksittäisen kirjanpitovelvollisen ei tarvitse tehdä itse hakemusta lautakunnalle koronaepidemian aiheuttamien vaikeuksien vuoksi.

Kirjanpitolautakunta ei voi ohittaa poikkeusluvalla esim. veroilmoituksen jättöaikaa koskevia määräaikoja eikä myöskään esim. osakeyhtiölain säännösten antamia määräaikoja siitä, milloin tilinpäätös on vahvistettava. Veroilmoituksen – ja siinä esitettävien tilinpäätöslukujen – antamiseen on haettava lykkäystä erikseen Verohallinnolta.

Tämä poikkeuslupa koskee ennen 25.3.2020 päättyneitä tilikausia.

Linkit

Aiheet

Yhteyshenkilö/-t

Markku Ojala

Markku Ojala

Johtava asiantuntija, verotus 050 586 7973

Julkaisuun liittyvää sisältöä:

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö.

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 800 auktorisoitua taloushallinnon yritystä. Jäsenyritykset hoitavat 140 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki