Seuraa Taloushallintoliitto

KILA myönsi omaehtoisesti yrityksille pidennyksen tilinpäätösten laatimiseksi

Uutinen   •   Maalis 25, 2020 16:45 EET

Kirjanpitolautakunta antoi keskiviikkona 25.3.2020 yrityksille omaehtoisen poikkeusluvan tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi.

Kirjanpitovelvollinen saa laatia tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa KPL 3:6 §:n säätämästä määräajasta (4 kk tilikauden päättymisestä) poiketen edellyttäen, että

  1. tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinti on mahdollista laissa asetetun määräajan puitteissa;
  2. kirjanpitovelvollisen hallitus tai sitä vastaava toimielin tekee asiasta päätöksen ennen KPL 3:6 §:n mukaisen määräajan päättymistä; ja
  3. kohdan 2 tarkoittamasta päätöksestä ilmoitetaan tilinpäätöksen liitetietona.

Tämän KILA:n myöntämän omaehtoisen ja yleisen poikkeusluvan vuoksi yksittäisen kirjanpitovelvollisen ei tarvitse tehdä itse hakemusta lautakunnalle koronaepidemian aiheuttamien vaikeuksien vuoksi.

Kirjanpitolautakunta ei voi ohittaa poikkeusluvalla esim. veroilmoituksen jättöaikaa koskevia määräaikoja eikä myöskään esim. osakeyhtiölain säännösten antamia määräaikoja siitä, milloin tilinpäätös on vahvistettava. Veroilmoituksen – ja siinä esitettävien tilinpäätöslukujen – antamiseen on haettava lykkäystä erikseen Verohallinnolta.

Tämä poikkeuslupa koskee ennen 25.3.2020 päättyneitä tilikausia.