Seuraa Taloushallintoliitto

KILA:lta omaehtoinen poikkeuslupa – tilinpäätöksen laatimisaikaan kaksi lisäkuukautta

Uutinen   •   Maalis 23, 2021 14:05 EET

Kirjanpitolautakunta on 23.3.2021 antanut omaehtoisen poikkeusluvan (KILA 2015/2021), jolla ennen 1.1.2021 päättyneiltä tilikausilta laadittaville tilinpäätöksille annettiin kaksi lisäkuukautta. Jos tilikausi on päättynyt 31.12.2020, tilinpäätöksen voisi siis tämän yleisen poikkeusluvan perusteella laatia kesäkuun 2021 loppuun mennessä.

Käytännössä tämä poikkeuslupa ei hyödytä yrityksiä ja taloushallinnon palveluyrityksiä, mikäli Verohallinto ei pidennä yritysten tuloveroilmoitusten jättöaikaa. Tmi-yrittäjät ja henkilöyhtiöt antavat veroilmoituksen huhtikuun alussa ja huhtikuun lopussa ne osakeyhtiöt ja muut yhteisöt, joiden tilikausi on päättynyt 31.12.2020.

Verohallinto ei ole vielä kertonut, myöntääkö se kevään jättöaikoihin pidennyksen.  Oikeusministeriö on sen sijaan jo maaliskuun alkupuolella ilmoittanut, että se valmistelee lakimuutosta, joka sallisi yhteisöjen kevätkokousten lykkäämisen niin, että ne pidetään 30.9.2021 mennessä. 

KILA:n poikkeusluvan mukaan tilinpäätöksen normaalista laatimisajasta poikkeaminen edellyttää, että kirjanpitovelvollisen hallitus tai sitä vastaava toimielin tekee asiasta päätöksen ennen normaalia neljän kuukauden laatimisajan päättymistä ja, että tästä päätöksestä kerrotaan tilinpäätöksen liitetietona.

Kirjanpitolautakunta muistuttaa, että poikkeuslupa ei ohita esim. osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä mahdollisesti olevia määräyksiä tilinpäätöksen laatimisesta. 

Lisäksi kirjanpitovelvollisen on otettava huomioon mm. tilintarkastukseen ja tilinpäätöksen rekisteröintiin liittyvät määräajat. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus on ilmoitettava rekisteröitäväksi kuuden kuukauden kuluessa tilinkauden päättymisestä, jos kirjanpitovelvolliselta tätä edellytetään kirjanpitolain 3 luvun 9 §:ssä. Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien osalta tilinpäätösten rekisteröinnin määräajat lasketaan kuitenkin tilinpäätösten vahvistamisesta, jonka jälkeen tilinpäätös ja toimintakertomus on kahden kuukauden kuluessa ilmoitettava rekisteröitäväksi.