Ohita
KILA antoi lausunnon oma-aloitteisesti tilitettävien verojen kirjanpitokäsittelystä

Uutinen -

KILA antoi lausunnon oma-aloitteisesti tilitettävien verojen kirjanpitokäsittelystä

KILA on antanut lausunnon liittyen arvonlisäverojen ja muiden oma-aloitteisten verojen sekä niiden viivästysmaksujen käsittelystä kirjanpidossa uuden omaveron aikana.

Lautakunta toteaa juoksevan kirjanpidon osalta, että sen järjestämisessä kirjanpitovelvollisella on laaja valinnanvapaus. Siten useat menettelytavat verojen kirjaamisessa ovat mahdollisia käytännössä. Kirjanpitovelvollisen kannattaa ottaa käyttöön itselleen tarkoituksenmukaisin tilikartta. Tällöin harkittavaksi tulee, avataanko eri verolajitilien lisäksi erillinen omaverotili, jolla voitaisiin seurata omaveroon siirrettyjä eriä ja joka voitaisiin täsmäyttää verottajan tiliotetta vastaan. Merkinnät kirjanpitoon tehdään kulloinkin parhaan ja viimeisimmän käytössä olevan tiedon perusteella, viimeistään kuitenkin siinä ajassa, että ilmoitukset viranomaiselle verotusta tai muuta tarkoitusta varten voidaan laatia ajantasaisesta kirjanpidosta ja että se, joka on yhteisön tai säätiön kirjanpidosta vastuussa, voi täyttää valvontavelvollisuutensa (KPL 2:4.3 §).

Mitä puolestaan tulee tilinpäätöskäsittelyyn, lautakunta toteaa, että viimeistään tilinpäätöksessä on selvitettävä ja täsmäytettävä eri verovelat ja mahdolliset verosaamiset sekä niihin liittyvät viivästysmaksut. Tilinpäätöksessä eri verolajien verovelat ja niihin liittyvät muut maksut esitetään yleensä muina lyhytaikaisina velkoina. Lautakunnan käsityksenä on, että kun on kyse sellaisista eristä, joiden määrät eivät ole KPL 3:2a §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisia, voidaan nämä määrät - kuten omavero-tilin vähäiset korkomenot ja -hyvitykset - netottaa tilinpäätöksessä.

Linkit

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Markku Ojala

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki