Seuraa Taloushallintoliitto

KILA antoi lausunnon oma-aloitteisesti tilitettävien verojen kirjanpitokäsittelystä

Uutinen   •   Tammi 11, 2018 10:51 EET

KILA on antanut lausunnon liittyen arvonlisäverojen ja muiden oma-aloitteisten verojen sekä niiden viivästysmaksujen käsittelystä kirjanpidossa uuden omaveron aikana.

Lautakunta toteaa juoksevan kirjanpidon osalta, että sen järjestämisessä kirjanpitovelvollisella on laaja valinnanvapaus. Siten useat menettelytavat verojen kirjaamisessa ovat mahdollisia käytännössä. Kirjanpitovelvollisen kannattaa ottaa käyttöön itselleen tarkoituksenmukaisin tilikartta. Tällöin harkittavaksi tulee, avataanko eri verolajitilien lisäksi erillinen omaverotili, jolla voitaisiin seurata omaveroon siirrettyjä eriä ja joka voitaisiin täsmäyttää verottajan tiliotetta vastaan. Merkinnät kirjanpitoon tehdään kulloinkin parhaan ja viimeisimmän käytössä olevan tiedon perusteella, viimeistään kuitenkin siinä ajassa, että ilmoitukset viranomaiselle verotusta tai muuta tarkoitusta varten voidaan laatia ajantasaisesta kirjanpidosta ja että se, joka on yhteisön tai säätiön kirjanpidosta vastuussa, voi täyttää valvontavelvollisuutensa (KPL 2:4.3 §).

Mitä puolestaan tulee tilinpäätöskäsittelyyn, lautakunta toteaa, että viimeistään tilinpäätöksessä on selvitettävä ja täsmäytettävä eri verovelat ja mahdolliset verosaamiset sekä niihin liittyvät viivästysmaksut. Tilinpäätöksessä eri verolajien verovelat ja niihin liittyvät muut maksut esitetään yleensä muina lyhytaikaisina velkoina. Lautakunnan käsityksenä on, että kun on kyse sellaisista eristä, joiden määrät eivät ole KPL 3:2a §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisia, voidaan nämä määrät - kuten omavero-tilin vähäiset korkomenot ja -hyvitykset - netottaa tilinpäätöksessä.