Ohita
Hakuaika verojen kevennettyyn maksujärjestelyyn päättyy 31.8.2021

Uutinen -

Hakuaika verojen kevennettyyn maksujärjestelyyn päättyy 31.8.2021

Hakuaika verojen kevennettyyn maksujärjestelyyn on päättymässä 31.8.2021. Maksujärjestelypyyntö keskeyttää perintätoimet, kunnes hakemus on käsitelty ja ratkaistu.

Kevennetty maksujärjestely pitää sisällään seuraavat asiat:

  • Maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorko alenee 7 prosentista 2,5 prosenttiin. Alennettua korkoa sovelletaan maksujärjestelyssä oleviin veroihin 1.5.2021 alkaen.
  • Voit hakea maksujärjestelyä, vaikka aiempi maksujärjestely olisi rauennut. Edellytyksenä, että verot eivät ole vielä ulosotossa. Normaalisti tällaisessa tilanteessa ei myönnetä uutta maksujärjestelyä.

  • Voit hakea maksujärjestelyä, vaikka aiempi maksujärjestelysi olisi edelleen voimassa. Näin saat verojen maksamiseen vielä lisää aikaa. Näissä tilanteissa aiempi maksujärjestely korvataan uudella.


Maksujärjestelyä voi hakea, jos

  • veroja ei ole vielä ulosotossa ja
  • kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset on annettu määräajassa.

Verohallinto toivoo, että maksujärjestelypyynnöt tehtäisiin ensisijaisesti OmaVero-palvelussa ja toissijaisesti puhelimitse (puh. 029 497 028). Kevennettyä maksujärjestelyä voi hakea ajalla 21.4.–31.8.2021.

Saatua maksujärjestelyä ei voi myöhemmin muuttaa. Maksuohjelmaa ei voi siis myöhemmin pidentää, mutta maksunjärjestelyn saanut voi maksaa veroja ohjelmaa nopeammassa aikataulussa. Maksujärjestely voi tulla maksettavaksi ohjelmaa nopeammin myös siitä syystä, että veronpalautuksia kohdennetaan maksuohjelman mukaisille veroille.

Kevennettykin maksujärjestely raukeaa, jos

  • vero- tai muita ilmoituksia ei anna ajallaan,
  • maksuohjelman mukaisten erien maksaminen määräajassa viivästyy tai jos 

  • maksujärjestelyn aikana syntyy uutta verovelkaa.

Yritys ei voi vähentää maksujärjestelyssä perittävää verojen viivästyskorkoa tuloverotuksessaan

Maksujärjestelyssä perittävä viivästyskorko on vähennyskelvoton tuloverotuksessa. Näin myös kevennetyssä maksujärjestelyssä perittävä 2,5 prosentin suuruinen korko. Osakeyhtiön verotuksessa korko vastaa 3,13 prosentin suuruista tuloverotuksessa vähennyskelpoista korkoa. Maksujärjestelyn voi kylläkin saada ilman vakuuksia, toisin kuin esim. pankkilainan, jonka korko on yleensä vähennyskelpoinen. Uusi maksamaton verovelka voi kuitenkin rauettaa maksujärjestelyn.

Jos yrityksellä on olemassa verojen maksujärjestelyn lisäksi muita rahoitusmuotoja vaihtoehtoina, on hyvä pohtia, mikä on omaan tilanteeseen sopivin vaihtoehto.

Jos verot ovat jo ulosotossa

Jos veroja on jo ulosotossa perittävänä, Verohallinto ei tee maksujärjestelyä, vaan velallisen tulee ottaa yhteys ulosottoviranomaiseen ja sopia mahdollisista maksujärjestelyistä tämän kanssa.

Ulosoton koronaperusteiset lievennykset jatkuvat vuoden loppuun saakka. Ulosoton koronaperusteisista lievennyksistä voi lukea lisää huhtikuun tiedotteestamme ja Ulosottolaitoksen verkkosivuilta. Ulosottolaitos suosittelee korona-aikana käyttämään ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua.

Linkit

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Markku Ojala

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Liittyvä sisältö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki