Ohita
Eräillä aloilla määräaikaisia poikkeuksia vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain soveltamiseen

Uutinen -

Eräillä aloilla määräaikaisia poikkeuksia vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain soveltamiseen

Valtioneuvosto antoi 17.3 asetuksen väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä. 

Asetusta voidaan soveltaa terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa, pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa sekä poliisitoimessa työskentelevään henkilöstöön sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Työnantaja saa vuosilomalain tai työehtosopimusmääräyksen estämättä:

1) poiketa vuosiloman ilmoittamista ja antamisajankohtaa koskevista säännöksistä tai määräyksistä;

2) siirtää jo ilmoitetun vuosiloman ajankohtaa;

3) keskeyttää jo aloitetun vuosiloman.

Työnantaja saa työaikalain tai työehtosopimuksen estämättä:

1) teettää työntekijällä ylityötä ilman tämän suostumusta;

2) poiketa vuorokausilepoa ja viikkolepoa koskevista säännöksistä;

3) poiketa työaikalain 18 §:n enimmäistyöaikaa koskevista säännöksistä.

Työntekijän irtisanoutuessa työnantaja saa työsopimuslain estämättä pidentää noudatettavaa irtisanomisaikaa neljään kuukauteen.

Asetus on voimassa 13.4.2020 asti. - Päivitys: Valtioneuvosto on 31.3.2020 antanut asetuksen voimassaoloajan jatkamisesta 13.5.2020 asti.

Lisätietoa osoitteesta https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410877/tyonantajalle-mahdollisuus-poiketa-valiaikaisesti-tyoaikaa-ja-vuosilomaa-koskevista-jarjestelyista-yhteiskunnan-kriittisissa-toiminnoissa

Liiton tuottamista uutisista ja tiedotteista liittyen koronaepidemiaan löydät koosteen Taloushallintoliiton sivuilta: https://taloushallintoliitto.fi/tal-koronauutisointi

Yhteyshenkilö/-t

Janne Fredman

Janne Fredman

Johtava asiantuntija, taloushallinto Tilisanomat-lehden päätoimittaja 050 597 0223
Eija Männistö

Eija Männistö

Johtava asiantuntija, henkilöstöhallinto 0400 574 768

Julkaisuun liittyvää sisältöä:

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö.

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 800 auktorisoitua taloushallinnon yritystä. Jäsenyritykset hoitavat 140 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki