Ohita
Eräillä aloilla määräaikaisia poikkeuksia vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain soveltamiseen

Uutinen -

Eräillä aloilla määräaikaisia poikkeuksia vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain soveltamiseen

Valtioneuvosto antoi 17.3 asetuksen väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä. 

Asetusta voidaan soveltaa terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa, pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa sekä poliisitoimessa työskentelevään henkilöstöön sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Työnantaja saa vuosilomalain tai työehtosopimusmääräyksen estämättä:

1) poiketa vuosiloman ilmoittamista ja antamisajankohtaa koskevista säännöksistä tai määräyksistä;

2) siirtää jo ilmoitetun vuosiloman ajankohtaa;

3) keskeyttää jo aloitetun vuosiloman.

Työnantaja saa työaikalain tai työehtosopimuksen estämättä:

1) teettää työntekijällä ylityötä ilman tämän suostumusta;

2) poiketa vuorokausilepoa ja viikkolepoa koskevista säännöksistä;

3) poiketa työaikalain 18 §:n enimmäistyöaikaa koskevista säännöksistä.

Työntekijän irtisanoutuessa työnantaja saa työsopimuslain estämättä pidentää noudatettavaa irtisanomisaikaa neljään kuukauteen.

Asetus on voimassa 13.4.2020 asti. - Päivitys: Valtioneuvosto on 31.3.2020 antanut asetuksen voimassaoloajan jatkamisesta 13.5.2020 asti.

Lisätietoa osoitteesta https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410877/tyonantajalle-mahdollisuus-poiketa-valiaikaisesti-tyoaikaa-ja-vuosilomaa-koskevista-jarjestelyista-yhteiskunnan-kriittisissa-toiminnoissa

Liiton tuottamista uutisista ja tiedotteista liittyen koronaepidemiaan löydät koosteen Taloushallintoliiton sivuilta: https://taloushallintoliitto.fi/tal-koronauutisointi

Yhteyshenkilöt

Janne Fredman

Janne Fredman

Taloushallinnon johtava asiantuntija Tilisanomat-lehden päätoimittaja 050 597 0223
Eija Männistö

Eija Männistö

Palkka-​ ja henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija 0400 574 768

Liittyvä sisältö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki