Seuraa Taloushallintoliitto

Eräillä aloilla määräaikaisia poikkeuksia vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain soveltamiseen

Uutinen   •   Maalis 20, 2020 11:02 EET

Valtioneuvosto antoi 17.3 asetuksen väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä. 

Asetusta voidaan soveltaa terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa, pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa sekä poliisitoimessa työskentelevään henkilöstöön sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Työnantaja saa vuosilomalain tai työehtosopimusmääräyksen estämättä:

1) poiketa vuosiloman ilmoittamista ja antamisajankohtaa koskevista säännöksistä tai määräyksistä;

2) siirtää jo ilmoitetun vuosiloman ajankohtaa;

3) keskeyttää jo aloitetun vuosiloman.

Työnantaja saa työaikalain tai työehtosopimuksen estämättä:

1) teettää työntekijällä ylityötä ilman tämän suostumusta;

2) poiketa vuorokausilepoa ja viikkolepoa koskevista säännöksistä;

3) poiketa työaikalain 18 §:n enimmäistyöaikaa koskevista säännöksistä.

Työntekijän irtisanoutuessa työnantaja saa työsopimuslain estämättä pidentää noudatettavaa irtisanomisaikaa neljään kuukauteen.

Asetus on voimassa 13.4.2020 asti. - Päivitys: Valtioneuvosto on 31.3.2020 antanut asetuksen voimassaoloajan jatkamisesta 13.5.2020 asti.

Lisätietoa osoitteesta https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410877/tyonantajalle-mahdollisuus-poiketa-valiaikaisesti-tyoaikaa-ja-vuosilomaa-koskevista-jarjestelyista-yhteiskunnan-kriittisissa-toiminnoissa

Liiton tuottamista uutisista ja tiedotteista liittyen koronaepidemiaan löydät koosteen Taloushallintoliiton sivuilta: https://taloushallintoliitto.fi/tal-koronauutisointi