Ohita
Ehdotus korotetuista poistoista vuosille 2020 – 2023 hyväksyttiin eduskunnassa

Uutinen -

Ehdotus korotetuista poistoista vuosille 2020 – 2023 hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi tiistaina 10.12. lakiehdotuksen (HE 85/2019) koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020—2023. Lain voimaantulo odottaa vielä tasavallan presidentin vahvistamista.

Hyväksytyn lain mukaan uusien elinkeinoverolain 30 §:ssä ja maatilatalouden tuloverolain 8 §:ssä tarkoitettujen koneiden ja laitteiden hankintamenoista tehtävät poistot saavat olla enintään 50 % niiden poistamatta olevasta hankintamenosta.

Enimmäismäärän korotus koskee uusia vuosina 2020—2023 hankittuja ja käyttöönotettuja koneita ja laitteita. Kyse on siis nimenomaan uusista hankinnoista. Käytettynä ostetuista koneista ja laitteista ei voi tehdä korotettuja poistoja.

Korotetut poistot eivät ole uusi asia yritysverotuksessamme  Erillislaeilla korotetut poistot ovat olleet käytössä pitkin kulunutta vuosikymmentä. Viimeksi vuoden 2016 verotuksessa. Aiemmin korotettujen poistojen kohteena on voinut olla vain ns. tuotannollisessa toiminnassa käytettävä käyttöomaisuus. Nyt hyväksytty laki sallii korotettujen poistojen tekemisen kaikesta uudesta irtaimesta käyttöomaisuudesta. Korotettujen poistojen teko ei siis ole sidottu mihinkään tiettyjen toimialojen tai tietyn luonteisten yritysten toimintaan.

Edellytyksenä korotettujen poistojen vähentämiselle elinkeinotulon verotuksessa on, että:

  • yritys esittää verotuksen toimittamista varten luotettavan selvityksen omaisuuden käyttöön ottamisen ajankohdasta,
  • hankintamenosta tehtävä poisto on vähennetty kuluna myös kirjanpidossa ja, että
  • hankintamenot on kirjanpidossa eritelty siten, että ne ovat helposti erotettavissa muista menoista.

Laki hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa kokoomusedustajat ehdottivat lain säätämistä pysyväksi ja kattamaan myös käytettynä hankitut koneet ja laitteet. Perussuomalaisten edustajat olisivat säätäneet yrityksille täydet poisto-oikeudet verotuksessa ja kohdentaneet vapaat poistot myös käytettyihin koneisiin ja laitteisiin. 

Linkit

Aiheet

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Markku Ojala

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki