Ohita
Alv-ilmoittamisen tulevaisuus – toteutettava kustannustehokkaasti

Uutinen -

Alv-ilmoittamisen tulevaisuus – toteutettava kustannustehokkaasti

Verohallinto selvittää parhaillaan, olisiko siirtyminen transaktiokohtaiseen arvonlisäveron ilmoittamiseen mahdollista. Taloushallintoliitto järjesti 11.2.2019 tätä aihetta käsittelevän keskustelutilaisuuden, jossa oli mukana osallistujia Verohallinnosta, ohjelmistotaloista, Taloushallintoliiton kirjanpidon asiantuntijaryhmästä sekä tilitoimistoista. Keskustelutilaisuudessa käsiteltiin arvonlisäveron ilmoittamiseen liittyviä kehityssuunnitelmia sekä niiden järkevää toteutusta.

Päätöstä siitä, otetaanko transaktiokohtainen ilmoittaminen käyttöön, ei Verohallinnossa ole vielä tehty. Yhtenä vaihtoehtona on Verohallinnon mukaan tarkentaa ensin alv-ilmoitusten tietosisältöjä. Selvitystyöstä annetaan maaliskuussa raportti sekä suositus, mihin suuntaan arvonlisäveroilmoittamista olisi hyvä kehittää. Molemmissa tapauksissa uudistukset tulisivat Verohallinnon mukaan voimaan aikaisintaan vuonna 2022.

Ohjelmistotalot: Tarkennettu ilmoitus saadaan toteutettua helposti

Taloushallinnon ohjelmistojen edustajat totesivat keskustelutilaisuudessa, että alv-ilmoitusten tietosisältöjen tarkentaminen olisi ohjelmistoissa helppoa. Tarvittavat tiedot saadaan kerättyä helposti ja lähetettyä kitkatta ohjelmistoista suoraan verottajalle ilman, että tilitoimistoille tai yrityksille syntyisi tästä suurta työkuormaa. Taloushallintoliitto kannattaa tarkennettua ilmoitusta edellyttäen että selvityspyynnöt vähenevät ja palautukset nopeutuvat.

Myös transaktiokohtaisen tiedon ilmoittaminen nähtiin sujuvana toteuttaa. Nämä molemmat uudistukset vaativat kuitenkin vahvasti sähköistä taloushallintoprosessia.

Suunta transaktiokohtaiseen ilmoittamiseen on ilmeinen

Uskomme, että suunta transaktiokohtaiseen ilmoittamiseen on ilmeinen ja arvonlisäveroilmoitusten tietosisältöjen tarkentaminen on vain askel tähän suuntaan. Transaktiokohtainen ilmoittaminen on otettu tai ollaan ottamassa käyttöön jo useassa muussa EU-maassa.

Emme vastusta kehitystä, mutta asiaa edistettäessä on muistettava, että tällä hetkellä transaktiokohtaiset tiedot eivät ole valmiiksi järjestelmissä arviolta 80 % yrityksistä. Uudistukset on toteutettava kustannustehokkaasti myös pienissä tilitoimistoissa ja pienet yritykset silmällä pitäen. Transaktiokohtainen muutos on hyväksyttävissä, kunhan:

  • Tilitoimistojen työmäärä ja pk-yritysten kustannukset eivät kasva
  • Uudistukset toteutetaan hallitussa aikataulussa ja portaittain
  • Velvollisuus ei koske kaikkein pienimpiä yrityksiä ja myös muut mahdolliset seikat kuten yhtiömuodot otetaan huomioon

Tunnisteet

Yhteyshenkilö/-t

Janne Fredman

Janne Fredman

Johtava asiantuntija, taloushallinto Tilisanomat- ja Tilitoimistossa-lehden päätoimittaja 050 597 0223
Markku Ojala

Markku Ojala

Johtava asiantuntija, verotus 050 586 7973

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö.

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 800 auktorisoitua taloushallinnon yritystä. Jäsenyritykset hoitavat 140 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki