Seuraa Taloushallintoliitto

Avainsanat

AVI: Huomioita kirjanpitäjien riskiarvioista ja riskiarvioiden laatimisesta

Aluehallintoviraston viesti kirjanpitäjien rahanpesulain mukaisista riskiarvioista ja niiden laatimisesta.

TAL ohje: Jatkuvuusperiaatteen soveltuminen tilinpäätöstä laadittaessa
TAL ohje: Jatkuvuus – taseen ja tuloslaskelman läpikäynti
Muistutus: rahanpesun valvontarekisteriin ilmoittautuminen - useimmat tilitoimistot eivät tarjoa yrityspalvelua

Rahanpesun valvontarekisteriä ylläpitävä Aluehallintovirasto pyysi muistuttamaan tilitoimistoja, että useimmissa tapauksissa tilitoimistot eivät toimi yrityspalvelujen tarjoajina.

Maahantuonnin arvonlisäveron ilmoittamisessa puutteita - ohje käsittelyyn

Ensimmäinen uuden käytännön mukainen maahantuonnin arvonlisäveron ilmoittamispäivä oli 12.3. Verohallinnolta saadun tuoreen tiedon mukaan ilmoituksissa on ollut paljon puutteita. Liitteenä Taloushallintoliiton jäsenille toimitettu ohjeistus maahantuonnin arvonlisäveron käsittelyyn.

TAL lausunto: Verotusmenettely ja sanktiot 8.11.2017
TAL Lausunto yritysverotuksen aiantuntijaryhmän raportista 31.3.2017
TAL Lausunto: Lakisääteisestä pian- ja mikroyrityksen tilintarkastusvelvollisuudesta voidaan luopua