Seuraa Taloushallintoliitto

Rahanpesulain edellyttämä asiakkaan tunnistaminen – keitä pitää tunnistaa?

Uutinen   •   Syys 06, 2019 11:38 EEST

Julkaisimme kesän kynnyksellä toimenpidelistan rahanpesulain tilitoimistolle asettamista velvoitteista.

Toimenpidelistan kohta asiakkaan tunnistamisesta oli kirjoitettu varsin lyhyesti ja yleisellä tasolla. Täsmennämme sitä alla:

Tilitoimiston on tunnistettava ja tunnettava asiakkaansa sekä tunnistettava asiakkaan edustaja(t), esimerkiksi henkilö(t) jonka kanssa toimeksiantosopimus allekirjoitetaan. Lisäksi on tunnistettava asiakkaan tosiasialliset edunsaajat.

Jos asiakas on luonnollinen henkilö, esimerkiksi toiminimiyrittäjä, riittää että tämä henkilö tunnistetaan, ellei joku toinen henkilö edusta häntä.

Jos asiakas on oikeushenkilö, tunnistetaan

 • Henkilö, joka edustaa asiakasta – käytännössä ne henkilöt, jotka allekirjoittavat toimeksiantosopimuksen tai edustavat asiakasta vastaavalla tavalla (perustuu rahanpesulain 3:2 § kohtaan ”jos joku toimii asiakkaan lukuun (edustaja), ilmoitusvelvollisen tulee tunnistaa ja todentaa myös edustajan henkilöllisyys sekä varmistaa edustajan oikeus toimia asiakkaan puolesta”) sekä
 • Asiakkaan tosiasialliset edunsaajat (perustuu rahanpesulain 3:6 § kohtaan ”yhteisön tosiasiallinen edunsaaja on aina tunnistettava 1 luvun 5 §:n 2–4 momentissa ja 7 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa”. Pykälissä viitataan yhteisöihin (esimerkiksi osakeyhtiöt), yhdistyksiin, säätiöihin ja asunto-osakeyhtiöihin)

Tosiasialliset edunsaajat määritellään esimerkiksi seuraavasti:

 • Osakeyhtiössä henkilö,
  • Joka omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
  • Jolla on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänimäärästä joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
  • Joka käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä. Muu peruste voi olla esimerkiksi osakassopimus.
 • Yhdistyksen tosiasiallisina edunsaajina pidetään yhdistysrekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä.
 • Säätiön tosiasiallisina edunsaajina pidetään säätiörekisteriin merkittyjä hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä.
 • Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tosiasiallisina edunsaajina pidetään kaupparekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä.

Käytännössä tilitoimiston on tallennettava asiakasyrityksen keskeiset perustiedot sekä asiakasyrityksen edustajan ja tosiallisen edunsaajan tunnistamiseen käytetty keino, esimerkiksi passin kopio tai passin numero. Henkilöiden tunnistamiseen voidaan haluttaessa käyttää myös vahvaa sähköistä tunnistusta.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Lähettämällä kommentin suostut siihen, että henkilötietojasi käsitellään Mynewsdeskin tietosuojakäytännön mukaisesti.